Riolering

Algemeen

Aannemersbedrijf van den Brink en Zn BV verricht buitenriolerings werkzaamheden voor oa de woningbouw en utiliteitsbouw maar ook grote projecten zoals woonwijken en industrie terreinen zijn voor ons geen onbekende gebieden.

We onderscheiden hierbij grofweg twee systemen, nl het vrij verval systeem en de drukriolering.

Wegenbouw

Het afvoeren van regenwater van straten, parkeerterreinen maar ook bedrijfsterreinen wordt door aannemersbedrijf van den Brink en Zn vakkundig uitgevoerd.

Hiertoe dient men te denken aan het aanleggen van afvoerleidingen met eventueel inspectieputten en het aanbrengen van straat/trottoirkolken en/of afvoergoten.

Infiltratie

Het terugwinnen van regenwater vindt op steeds grotere schaal plaats. Aannemersbedrijf van den Brink is gespecialiseerd in het aanleggen van diverse infiltratiesystemen voor zowel de woningbouw, utiliteitsbouw alsook in de wegenbouw.

Per project wordt bepaalt welk type infiltratie nodig is. Vervolgens wordt dmv diverse berekeningsmodellen de capaciteit van de infiltratievoorziening bepaalt. Als al deze gegevens bekend zijn kan het definitieve plan worden gemaakt en kan er worden overgegaan tot de aanleg van het infiltratiesysteem.

Woningbouw/utiliteitsbouw

Wanneer een gebouw wordt gerealiseerd dient het regenwater maar ook het vuilwater te worden afgevoerd.

In overleg met de opdrachtgever en/of gemeente wordt een plan gemaakt over het type systeem, ligging, aansluitpunten etc. Vervolgens wordt er een berekening gemaakt ivm de benodigde capaciteit. Als al deze gegevens bekend zijn kan met de uitvoering worden begonnen.

arrow_back arrow_forward